ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Legislation and Regulation of midwifery practice in Cyprus – ICM to President of the Republic of Cyprus 17.7.20