ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Legislation and Regulation of midwifery practice in Cyprus_ICM to President of the Republic of Cyprus _17.7.20