ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΓΕΣΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΓΕΣΥ

ΜΕ ΦΑΞ
Υπουργό Υγείας,
Δρ Φίλιππο Πατσαλή
Υπουργείο Υγείας
1448, Λευκωσία

Αντιμετώπιση Νοσηλευτών και Μαιών  

Έντιμε Κύριε Υπουργέ,
Έχουμε παρακολουθήσει δηλώσεις σας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που έγιναν με ευκαιρία κινητοποιήσεων και τοποθετήσεων των Νοσηλευτών και Μαιών, και επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα:

1. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών «προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και της Μαίας» (Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι (1988-2012), άρθρο 20, παράγραφος (α).
2. Εκφράζουμε λύπη και δυσαρέσκεια για τη στάση σας έναντι των Νοσηλευτών και Μαιών. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι ορισμένες τοποθετήσεις σας όπως π.χ «να μην τους χαρακτηρίσω.. ή αφηνω στην κρίση του κόσμου…» εκλαμβάνονται ως προκλητικές, προσβλητικές και απαξιωτικές και μας πλήττουν ως επιστήμονες και επαγγελματίες, μέλη της διεπιστημονικής ομάδας υγείας.
3. Το γεγονός ότι η Νοσηλευτική και η Μαιευτική αποτελούν ανθυγιεινά επαγγέλματα τεκμηριώνεται στη συνέπεια και τη διαχρονικότητα ερευνητικών ευρημάτων διεθνώς.
Κατά συνέπεια, δεν αναφύεται στην αντίθετη και υποκειμενική σας άποψη, όπως αυτή εκφράστηκε δημόσια.
4. Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες διεκδικούν και αξιώνουν δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη εργασιακή και διεπιστημονική μεταχείριση μέσα από τη συμμετοχή τους στην παροχή
υπηρεσιών υγείας και ειδικά μέσα στα πλαίσια του προτεινόμενου Γε.Σ.Υ.
5. Η αρχή της Ισότητας εξυπακούει ότι οι μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και Μαιών θα πρέπει να είναι αξιοπρεπώς συγκρίσιμες με όλα τα άλλα συναφή επαγγέλματα εντός και εκτός υπηρεσιών υγείας, να συνάδουν με το πανεπιστημιακό επίπεδο της εκπαίδευσης τους και να αντικατοπτρίζουν την αντικειμενική αξία της εργασιακής συμβολής τους στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας.
6. Μέχρι σήμερα, οι Νοσηλευτές και οι Μαίες έχουν συγκριτικά επιδείξει υπέρμετρη ανέχεια, κατανόηση και συνεργασία ως προς την εξυγίανση των δημόσιοοικονομικών δαπανών με αποκοπές μισθών και αποζημιώσεων.
7. Οι οικονομικές συνισταμένες των εργασιακών ζητημάτων αφορούν αρμοδιότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν τρόποι διαχείρισης τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Κύριε Υπουργέ,
Οι μειώσεις των απολαβών στους Νοσηλευτές και Μαίες καταβαραθρώνει όλα τα επιτεύγματα τα οποία έχουν διαμορφώσει το κύρος του επαγγέλματος έναντι της Κυπριακής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, καταστρατηγεί σωρεία θεμελιωδών αρχών της χρηστής διοίκησης όπως τη νομιμότητα, την ισότητα, την αμεροληψία και την αναλογικότητα, όπως αυτές προνοούνται από το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του για την παγίωση του status quo στις μισθολογικές απολαβές στο επάγγελμα στο δημόσιο τομέα, όσο και για την προφανή υποκίνηση σε βαθμιαίες μειώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Οι προβληματισμοί του Συνδέσμου εκτείνονται στα αναπόφευκτα πλέον ερείσματα για εργασιακή εκμετάλλευση των αποφοίτων της Νοσηλευτικής, στις δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζόμενους Νοσηλευτές και Μαίες, σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, καθώς
και στις συνεπακόλουθες προεκτάσεις των πιο πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην υποβάθμιση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας στην παροχή φροντίδας υγείας.
Υπενθυμίζουμε ότι, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών έχει τεθεί έμπρακτα ποικιλοτρόπως σε αρκετές περιπτώσεις αρωγός και συνοδοιπόρος στις όποιες προσπάθειες των θεσμικών φορέων και της ευρύτερης πολιτείας για οικονομική ανάταση του τόπου. Πιστεύουμε ότι η όποια οικονομική εξυγίανση επιχειρείται από τα όργανα της πολιτείας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αιτιολογικό ή ελαφρυντικό έρεισμα στην απαξίωση και καθαίρεση του κύρους θεσμοθετημένων και κοινωνικά καθιερωμένων επαγγελμάτων όπως αυτών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.

Ως εκ τούτου και με βάση τα πιο πάνω, ο ΠΑΣΥΝΜ σας καλεί όπως:

1. Μας αποστείλετε γραπτώς τις απαντήσεις σας για τις θέσεις των φορέων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής αναφορικά με το Γε.Σ.Υ όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχαμε στις 20 Ιανουαρίου 2015.
2. Να ακολουθήσετε τις ενδεδειγμένες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα και σε συνεργασία με τους φορείς της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, με απώτερο σκοπό την επίλυση όλων των θεμάτων που τους απασχολούν.

Ευελπιστούμε σε θετική ανταπόκριση.

Κοινοποίηση:

  • Επιτροπή Υγείας της Βουλής
  • Κλάδο Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ
  • Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών
  • Κλάδο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ
  • Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής