ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – «ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ »

«ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020» & «ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – «ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020» ΚΑΙ «ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020»