Απεργία Νοσηλευτών, Ενέργειες ΠΑΣΥΝΜ και Υποστήριξη από EFN

Απεργία Νοσηλευτών, Ενέργειες ΠΑΣΥΝΜ και Υποστήριξη από EFN

ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΣΥΝΜ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ EFN

Υποστήριξη των Κύπριων νοσηλευτών από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ για την Απεργία των Νοσηλευτών

EFN letter of Support for Cyprus’ Nurses