ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΣΥΝΜ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ CNMF

ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΣΥΝΜ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ CNMF

Recognition of the need for equality for Midwives and Nurses in Cyprus

We are writing concerning your Government’s intention to proceed with Health Care Reforms in the context of the nurses and midwives demand for equal recognition as professionals.

We are aware that the Republic of Cyprus provides salaries at a certain level to all university graduates, and that nurses and midwives in Cyprus are struggling to survive with working conditions which are unacceptable in 2016. This situation leads to stress and professional burnout, seriously compromising the quality of health care being delivered to EU citizens and
jeopardizing their safety.