ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΣΥΝΜ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Επαρχιακών Επιτροπών

Ανακοίνωση – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Επαρχιακών Επιτροπών

Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας