ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΒΡΑΒΕΥΣΗ Κ. ΕΛΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ “THE DAISY AWARD® FOR EXTRAORDINARY NURSES”

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Κ. ΕΛΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ “THE DAISY AWARD® FOR EXTRAORDINARY NURSES”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PRESS RELEASE