ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΝΜ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΣΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΝΜ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΣΥ

Τα σχόλια και τις εισηγήσεις σας παρακαλώ όπως τα αποστείλετε μέχρι τις 17.12.2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cynmaconsult@cytanet.com.cy
Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΑΣΥΝΜ

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΑΣΥΝΜ για ΓΕΣΥ

Ο Περι Γενικού Σχ. Υγείας Κανονισμοί Νοσηλευτών και Μαιών 2019

CYNMA nursing activities

CYNMA Midwifery activities

CYNMA Mental Nursing activities

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΑΣΥΝΜ για ΓΕΣΥ

Ο Περι Γενικού Σχ. Υγείας Κανονισμοί Νοσηλευτών και Μαιών 2019

CYNMA nursing activities

CYNMA Midwifery activities

CYNMA Mental Nursing activities