ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΑΙΩΝ 2011

Χαιρετισμός εκ μέρους του Δ.Σ του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών που είναι η παγκόσμια φωνή της Μαιευτικής, έχει επιλέξει και για φέτος να προβάλει τον στόχο της για την υλοποίηση των στόχων χιλιετίας 4,5 και 6 που αφορούν στην μείωση της μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας και μείωση των μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως HIV/AIDS και μαλάριας, φαινομένων που ακόμα ταλανίζουν ειδικά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Καλεί τις μαίες να διασπείρουν τις γνώσεις τους και τη φροντίδα τους όπου και αν βρίσκονται και σε όποιον τις χρειάζεται.

Σήμερα στον τόπο μας, εμείς οι Μαίες και οι Νοσηλευτές, καλούμαστε να τεκμηριώσουμε την εργασία μας με τρόπο που να είναι μετρήσιμη, να προσφέρει ποιοτικά αποτελέσματα, με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος και να προσφέρει παράλληλα και ικανοποίηση στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας.

Αυτό καθίσταται αναγκαιότητα υπό το φως των εξελίξεων στον τομέα της υγείας στη χώρα μας και δη με τις επικείμενες εξελίξεις όπως εισαγωγή του ΓΕΣΥ,  ένταξη στον Ο.Α.Υ, αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων ανάπτυξη και επέκταση των κοινοτικών προγραμμάτων. Οι Μαίες ως αυτόνομοι επαγγελματίες υγείας έχουν πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους για συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη με κύριο γνώμονα το συμφέρον της γυναίκας. Η προσβασιμότητα στη μαιευτική φροντίδα και η ποιότητα αυτής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ενάντια στην ανισότητα αλλά και θεμέλιος λίθος στην δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας.

Η Μαιευτική και Νοσηλευτική με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εκπαίδευση επιστημόνων  μαιών και νοσηλευτών και την ενεργό συμμετοχή τους στην προαγωγή της νέας γνώσης στο χώρο της υγείας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αυτόνομη αλλά και την ομαδική παροχή μαιευτικής φροντίδας και φροντίδας υγείας και συμβουλευτικής προς τα άτομα και ομάδες όλων των ηλικιών, σε όλα τα πεδία της  δραστηριότητας τους. Είναι επιστήμη και τέχνη ταυτόχρονα, θεωρία αλλά και πράξη και είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία του ανθρώπου καθώς του παρέχει φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής του. Ο άνθρωπος, η γυναίκα το παιδί, το νεογνό, ο άνδρας, εξακολουθούν να παραμένουν στο επίκεντρο των μαιών και των νοσηλευτών και της φροντίδας υγείας όπου και αν αυτή παρέχεται.
Το Δ.Σ του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ με ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας Μαιών σας συγχαίρει για το έργο που επιτελείτε και σας εύχεται καλή δύναμη και συνέχεια.