ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συχνά, σύνδεσμοι Νοσηλευτών και Μαιών από όλο τον κόσμο ενημερώνουν τον ΠΑΣΥΝΜ για τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις τους.

Αν θέλετε δικές σας εκδηλώσεις να εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλ. Διεύθυνση officer@cyna.org

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Watch here for conferences outside Cyprus ...