ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA2 RECHANCE

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KA2 RECHANCE

Διερεύνηση Αναγκών για Καλές Πρακτικές Συμπερίληψης & Επανένταξης Αποφυλακισθέντων. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KA2 RECHANCE