ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

Μάιος 2014 – Μάιος 2015

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ κας ΑΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η γέννηση ενός παιδιού είναι εμπειρία ανεπανάληπτη τόσο για τη γυναίκα  όσο και για τον σύντροφό της.  Επομένως πρέπει να τυγχάνει της καταλληλότερης, επιστημονικά τεκμηριωμένης φροντίδας, των καλύτερων συνθηκών  κατά την εγκυμοσύνη,  συνθήκες που να υποστηρίζουν την  φυσιολογία κατά τον τοκετό  και οι οποίες επιτρέπουν  το δέσιμο μητέρας νεογέννητου (Bonding), έγκαιρη έναρξη του μητρικού θηλασμού και συνέχιση του μέχρι και τον 6ον μήνα ζωής (ΠΟΥ 2001), επιτρέποντας  έτσι την μέγιστη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Δυστυχώς στις μέρες μας η εμπειρία της γέννησης καταστρέφεται από την αγωνία που προκαλεί το άγνωστο και ο φόβος για τη ζωή του παιδιού και της μητέρας. Στο βωμό αυτών, θυσιάζεται η φυσική πορεία του τοκετού και ανταλλάσσεται με την ιατρικοποίηση και διαχείριση του  σαν ασθένεια χρησιμοποιώντας ιατρικά μέσα και μεθόδους που τις πλείστες φορές δεν είναι απαραίτητα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο Φυσιολογικός Τοκετός είναι το σημείο αναφοράς ενώ οι καισαρικές τομές δεν πρέπει να ξεπερνούν το 12% του συνόλου των γεννήσεων σε μία χώρα. Η Κύπρος από το 2010 (Ετήσια αναφορά ΠΟΥ  2011) έχει “κατακτήσει” την πρώτη θέση παγκόσμια φτάνοντας στο 50.9%  καισαρικών τομών επί του συνόλου των  γεννήσεων προκαλώντας αναπόφευκτα σωματικό και ψυχικό τραυματισμό της γυναίκας και του παιδιού της, που τις περισσότερες φορές σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών,  αφήνουν  ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή Μαιών ως συνήγοροι των εγκύων γυναικών οργανώνει καμπάνια  με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την σπουδαιότητα που έχει η διατήρηση της φυσιολογίας του τοκετού για το  ζευγάρι καθώς και την  μετέπειτα πορεία της ζωής του, με απώτερο σκοπό την βελτίωση των δεικτών  περιγεννητικής φροντίδας που αντανακλούν στην ποιότητα της φροντίδας που απολαμβάνει η κάθε γυναίκα στην Κύπρο κατά την όμορφη περίοδο της  μητρότητας. Η εκστρατεία θα κρατήσει περίπου ένα χρόνο και θα αρχίσει τον Μάιο.

ΣΤΟΧΟΙ:
1. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα προτερήματα του φυσιολογικού τοκετού  στο τομέα της  ψυχοσωματικής υγείας της  οικογένεια καθώς και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία γενικότερα.
2. Η ενημέρωση  και εκπαίδευση των ζευγαριών στη  φυσιολογία του  τοκετού
3. Ενδυνάμωση των ζευγαριών για διεκδίκηση του δικαιώματος επιλογής  του φυσικού τοκετού 
4. Ενδυνάμωση  Μαιών για υποστήριξη του φυσιολογικού  τοκετού

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Πληροφορίες για αγορά εισητηρίων