Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής

ΕπεIγουσας και ΕντατικHς ΝοσηλευτικHς

The Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής is for nurses concerned with emergency medicine in all its forms

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ
Πρόεδρος Μαρία Τριανταφύλλου maria.triantafillou@hotmail.com
Αντιπρόεδρος Στέλιος Ιορδάνους paxnas@gmail.com
Γραμματέας Σύλβια Πιτσιλλίδου sylvia.blond@hotmail.com
Ταμίας Ηράκλης Κυριακίδης eraclis8@hotmail.com
Μέλος Μαρία Φωκά fokamaria1@gmail.com
Μέλος Θεόδωρος Βραχίμης dorosvrachimis@yahoo.gr
Μέλος Χάρης Κυπριανού kyprianoucharis@gmail.com
Μέλος Χαρούλα Δημητρίου chara6d@gmail.com
Μέλος Γιώργος Αθηνής george.athinis@hotmail.com
σχετικEς αναρτHσεις