ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΠΑΣΥΝΜ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΠΑΣΥΝΜ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ)

Διασφάλιση Συνεχούς Παροχής Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (ΑΠΕ)