ΕΡΕΥΝΑ – HEALTHY WORK ENVIRONMENT FOR CRITICAL CARE NURSES

Σας καλούμε να απαντήσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο…

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus+ ΚΑ2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο ‘ Healthy Work Environment For Critical Care Nurses’. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης μια αξιόλογη ομάδα ερευνητών και εμπειρογνωμόνων από Ισπανία, Κροατία, Πολωνία και Ρουμανία και ως εξωτερικοί συνεργάτες ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και η Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία Συνδέσμων Eντατικής Nοσηλείας (EfCCNa).

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για να συμβάλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση των συνθηκών του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι συμβάλει στην δημιουργία ‘υγιούς και ασφαλές περιβάλλοντος’ για τους νοσηλευτές που εργάζονται σε ΜΕΘ με αποτέλεσμα την προσέλκυση αλλά και διατήρηση τους στα τμήματα αυτά και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στους βαριά πάσχοντες. Το Υγιές Εργασιακό Περιβάλλον σύμφωνα με τα πρότυπα Αμερικάνικου Συνδέσμου Νοσηλευτών Eντατικής (AACCN 2018) συμπεριλαμβάνει 6 βασικούς άξονες: ‘Επικοινωνιακές δεξιότητες’, ‘Αληθινή συνεργασία’, ‘Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων’, ‘Κατάλληλη στελέχωση’, ‘Ουσιαστική αναγνώριση’ και ‘Αυθεντική ηγεσία’.

Μέσα στα πλαίσια αυτού το προγράμματος θα αξιολογηθεί το εργασιακό περιβάλλον των νοσηλευτών που εργάζονται σε ΜΕΘ σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος, Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ρουμανία

Σας καλούμε να απαντήσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο είναι στα ελληνικά ακολουθώντας το πιο κάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/2LAOCvU

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας