Ημερίδα ¨Οι Εξαρτήσεις στη Ζωή μας¨ 

¨Οι Εξαρτήσεις στη Ζωή μας¨ –  22.06.2012

Πρόγραμμα ημερίδας 22.06.2012

Ειδικοί πληθυσμοί και χρήση ουσιών

Νέες Τάσεις, Νέες Ουσίες