Ημερίδα Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής

21 Ιουνίου 2014 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα Λευκωσία

«Πρωτογενής Αγγειοπλαστική:Κυπριακή Πραγματικότητα.»