ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΑΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΑΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΣ

Ανακοίνωση