ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ «ΤΟ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΑΡ.7) ΤΟΥ 2020»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ «ΤΟ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΑΡ.7) ΤΟΥ 2020»

«ΤΟ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΑΡ.7) ΤΟΥ 2020»