Τακτική Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΝΜ στις 29 Ιανουαρίου 2020

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών ανακοινώνει της ημερήσια διάταξη της Τακτική Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΝΜ στις 29 Ιανουαρίου 2020 και την διεξαγωγή εκλογών στις 30 Ιανουαρίου 2020

Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διεξαγωγή εκλογών ΠΑΣΥΝΜ 2020