ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΤΟΜΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου- Δελτίο Τύπου- Τομέας ογκολογικής νοσηλευτικής