6η Παγκύπρια Νεφρολογική Νοσηλευτική Ημερίδα

6η Παγκύπρια Νεφρολογική Νοσηλευτική Ημερίδα

«Συνεχής εκπαίδευση – Γέφυρα 

μεταξύ γνώσης και πρακτικής»

Ξενοδοχείο Golden Bay, Λάρνακα, Παρασκευή 23 Μαΐου, 2008