ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΝΜ & Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών.

Δελτίο Τύπου – Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΝΜ

Δελτίο Τύπου – Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών