10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ CNF

10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ CNF

Τελικό Πρόγραμμα του 10ου Συνεδρίου του CNF

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 10ο Κοινοπολιτειακό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Περιφέρειας