2Ο MASTERCLASS ΤΟΜΕΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΣΥΝΜ

Δελτίo Τύπου“ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ”

“ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ”