20ο Παγκύπριο Συνέδριο-copy

20ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Αγαπητοί Συναδέλφοι και Συνεργάτες,
Αγαπητοί φίλοι,
Το θέμα του φετινού συνεδρίου «Νοσηλευτική και Μαιευτική Φροντίδα: Πανανθρώπινη, Διαχρονική, Εξελίξιμη» προβλέπεται να καταδείξει τη σημαντική συμβολή του επαγγέλματος μέσα από την εξελικτική δυναμική που αναπτύχθηκε διαχρονικά στον τομέα της Υγείας.
Η συμμετοχή των Νοσηλευτών και Μαιών στην παροχή υπηρεσιών υγείας εστιάζει στη διασφάλιση παροχής ποιοτικής φροντίδας, στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την ασφάλεια των ασθενών με κυρίαρχο γνώμονα τη βέλτιστη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
Το νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση του επιπέδου της υγείας των πληθυσμών. Αρκετές αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να αποτραπούν με τη χρήση αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών παρεμβάσεων όπως, παραδείγματος χάριν, η εφαρμογή μιας σύγχρονης διαχειριστικής κουλτούρας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών αναμένεται να βελτιώσουν την τη φροντίδα υγείας.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών και έχει τεθεί έμπρακτα και ποικιλοτρόπως, σε αρκετές περιπτώσεις αρωγός και συνοδοιπόρος στις όποιες προσπάθειες των θεσμικών φορέων και της ευρύτερης πολιτείας για οικονομική ανάταση του τόπου. Ωστόσο, θεωρεί ακατανόητη και απαράδεκτη την υποβάθμιση των μισθολογικών απολαβών των Νοσηλευτών και Μαιών.
Έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι η όποια οικονομική εξυγίανση επιχειρείται από τα όργανα της πολιτείας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αιτιολογικό ή ελαφρυντικό έρεισμα στην απαξίωση και καθαίρεση του κύρους θεσμοθετημένων και κοινωνικά καθιερωμένων επαγγελμάτων όπως αυτών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.

Το κύρος ενός επαγγέλματος καθορίζεται από την υπόσταση της νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα και τον έλεγχο της εκπαίδευσης και άσκησης του, καθώς και τις ανάλογες με το επίπεδο εκπαίδευσης μισθολογικές απολαβές των επαγγελματιών που το ασκούν.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, η συστηματική και επίπονη δραστηριότητα των συλλογικών σωμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής του τόπου, σε συνάρτηση με τη διαχρονική συνεργασία της πολιτείας, έχει επιφέρει αλματώδη και αξιοζήλευτα επιτεύγματα σε όλους τους πιο πάνω τομείς με κυρίαρχο γνώμονα τη βελτίωση των επιπέδων υγείας των πολιτών, την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.
Σήμερα οι Νοσηλευτές και οι Μαίες στη Δημοκρατία είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Για τα εν λόγω επιτεύγματα, η Κύπρος αποτέλεσε και αποτελεί, πρότυπο μοντέλο και παράδειγμα προς μίμηση στη θεσμική ρύθμιση της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην τρέχουσα οικονομική κρίση, που πλήττει μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου, να επιβραδύνει ή να αναστρέψει την πορεία υλοποίησης σχεδιασμών, που προσβλέπουν στην επέκταση παροχής υπηρεσιών υγείας ή ακόμα τη μείωση του κύρους του επαγγέλματος.
Ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος των Νοσηλευτών και Μαιών της Κύπρου δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων σε ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα και την Υγεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ