9ο Παγκύπριο Συνέδριο

9ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Πορίσματα 9ο Παγκύπριου Νοσηλευτικού Συνεδρίου

Το 9ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο που συνήλθε στη Λευκωσία στις 18 -19 Οκτωβρίου 2002 με θέμα “Προσαρμογή της Νοσηλευτικής στις σύγχρονες ανάγκες υγείας” παρακολούθησαν γύρω στους 550 νοσηλευτές από την Κύπρο και Ελλάδα.
Το θεματολόγιο των εισηγήσεων του συνεδρίου είχε ασχοληθεί με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας και το σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι νοσηλευτές σαν επαγγελματίες υγείας στην εξέλιξη της νοσηλευτικής και την εφαρμογή της θεωρίας σε πράξη καθώς και την αναγκαιότητα συμμετοχής τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων για σχεδιασμό, έγκαιρο προγραμματισμό και εφαρμογή της πολιτικής υγείας.
Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται ενόψει της πορείας της χώρας μας προς την Ευρώπη είναι πολλές και πολυδιάστατες όσο αφορά την ανάπτυξη της νοσηλευτικής και της παροχής φροντίδας υγείας.

•Η ενδυνάμωση της νοσηλευτικής θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάγκη αναθεώρησης και αναπροσαρμογής των υφιστάμενων νοσηλευτικών μοντέλων και προτύπων για παροχή φροντίδας.

•Η διασφάλιση της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας θα πρέπει να αναζητηθεί μέσα από σωστή αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύγχρονης μεθοδολογίας και την τεκμηρίωση της νοσηλευτικής διεργασίας.

•Η ορθολογιστική διαχείριση των πηγών, της Νοσηλευτικής πληροφορίας και γνώσης με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού διασφαλίζει την επιτυχία στις προσπάθειες που γίνονται από μέρους των νοσηλευτών.

•Η εναρμόνιση της θεωρίας με την πράξη θα πρέπει να έχει σαν στόχο τις ανάγκες υγείας ατόμων τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και στη δευτεροβάθμια όπως π.χ ατόμων με σαγχαρώδη διαβήτη νεφροπαθείς, και ατόμων της τρίτης ηλικίας.

•Ειδικότερα μέσα στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση των όλων των επαγγελματιών υγείας καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ώστε η προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ασθενειών να καταστεί κυρίαρχος στόχος με προοπτικές.

•Ο εντοπισμός και η τεκμηριωμένη διερεύνηση της προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας εξασφαλίζει την οριστική και αντικειμενική αντιμετώπιση του ατόμου. Παράλληλα, θεμελιώνει τα εχέγγυα για την ασφαλή εγχειρητική πορεία, την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση τυχών επιπλοκών και ειδικότερα των λοιμώξεων.

•Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης επιστημονικής προσέγγισης και στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι μεγάλη καθώς ο ρόλος των νοσηλευτών ψυχικής υγείας στην κοινότητα διευρύνεται κυρίως στην πτυχή της συμβουλευτικής, για την αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων όπως π.χ αποπειρών αυτοκτονίας.

•Η Νοσηλευτική επιστήμη συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες εξελίξεις σε όλο της το φάσμα της αντιμετώπισης του πολυτραυματία, ενήλικα ή παιδιού με τη σωστή αρχική εκτίμηση και τον προγραμματισμό της επείγουσας φροντίδας συμβάλλει στη μείωση ενός μεγάλου κοινωνικό-οικονομικού προβλήματος στον τόπο μας. Επιβάλλεται συνεχής ενημέρωση στις τρέχουσες εξελίξεις συνδυάζοντας τις γνώσεις που αποκομίζονται από την βασική νοσηλευτική εκπαίδευση με προγράμματα εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων γιατί ‘ʼαυτό που ίσχυε χθες σήμερα παύει να ισχύειʼʼ.

•Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού συναδέλφων από τον Ελλαδικό χώρο τόσο σαν εισηγητών όσο και συνέδρων είναι ευχάριστη και ενισχυτική και συνέβαλε ιδιαίτερα στην επιτυχία του συνεδρίου. Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των αδελφικών συνδέσμων Κύπρου και Ελλάδας και η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντική παράμετρο στις προσπάθειες αναβάθμισης του επαγγέλματος.

•Όσον αφορά το εθνικό θέμα ευελπιστούμε ότι τα νέα δεδομένα θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Απευθύνομε χαιρετισμό προς τους Τουρκοκύπριους συναδέλφους και τους καλούμε να υψώσουν την φωνή τους και να συμβάλλουν στην κάμψη της Τουρκικής αδιαλλαξίας.

Διοικητικό Συμβούλιο
Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών

“Προσαρμογή της Νοσηλευτικής στις σύγχρονες ανάγκες υγείας”
18 -19 Οκτωβρίου 2002

No Microsite Available