Ιστοσελίδα και Περιεχόμενο © 2017 ΠΑΣΥΝΜ.

Σχεδίαση και ανάπτυξη από την εταιρεία SCS Computer Lab

<<Αποτελεσματική και οικονομικά Αποδοτική Φροντίδα>>

22ο Παγκύπριο Συνέδριο

13-14 Νοεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο Adams, Ayia Napa

Microsite - Link Here

Microsite - Link Here

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες
Αγαπητοί φίλοι,
 
Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου «Αποτελεσματική και οικονομικά Αποδοτική Φροντίδα» απορρέει από τον τίτλο που δόθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών για Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών του 2015.
Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται παγκοσμίως, επιβαρύνοντας οικονομικά τα συστήματα υγείας και κατ’ επέκταση τους πολίτες. Το ρεύμα μεταρρυθμίσεων, που κυριαρχεί διεθνώς, στα συστήματα υγείας, εστιάζει στον έλεγχο της οικονομικής απόδοσης, στη διασφάλιση της ποιότητας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες, ως οι μεγαλύτεροι επαγγελματικοί κλάδοι στον τομέα της υγείας, είναι σε θέση να ενισχύσουν τις προσπάθειες σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, μέσω παροχής ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας για επίτευξη της βέλτιστης έκβασης στην υγεία των ασθενών και του πληθυσμού.
Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες, αποτελούν ζωτικό πόρο για τις υπηρεσίες και το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και γνωρίζουν το πλαίσιο της παροχής φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, την οικονομική αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση των πόρων, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση στη φροντίδα. Οι αποφάσεις που κάθε νοσηλευτής λαμβάνει καθημερινά, στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος, επηρεάζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος.

Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες, αποτελούν τον πυρήνα για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ισορροπίας στο τρίπτυχο: ποιότητα / πρόσβαση / κόστος. Κρίνεται απαραίτητο, οι φορείς χάραξης πολιτικής να επικεντρωθούν σε ρόλους της νοσηλευτικής που να εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα και στην οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος υγείας (ως βασική προτεραιότητα για επίτευξη καθολικής κάλυψης, ισότιμης και ποιοτικής φροντίδας) με στόχο τη βελτίωση της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δηλώνουμε ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών  θα εξακολουθεί να συμμετάσχει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στο επάγγελμα και στην Υγεία σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ

User Name

Password

Lost Password & Log-In Help