Πολυθεματικό Σεμινάριο Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΝΜ

Home Πρόγραμμα Συνεδρίων Πολυθεματικό Σεμινάριο Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΝΜ

Πολυθεματικό Σεμινάριο Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΝΜ

θα εκδοθεί Πιστοποιητικό Μοριοδότησης με Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ΔΜΣΝΕ).

Πιστοποιητικό Μοριοδότησης με ΔΜΣΝΕ θα εκδοθεί μόνο σε Νοσηλευτριες/τες, Μαίες/υτες, Επισκέπτριες/πτες Yγείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.

Λυπούμαστε, δεν υπάρχουν Διαθέσιμες θέσεις για παρακολούθηση του συνεδρίου

The event is finished.

Date

28 May 2021
Expired!

Time

8:30 am - 12:30 pm

Χώρος Διεξαγωγής

Διαδικτυακά
Πλατφόρμα ΖΟΟΜ

Διοργανωτής

Τομέας Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής (ΠΑΣΥΝΜ)