28ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Home Πρόγραμμα Συνεδρίων 28ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

28ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Νοσηλευτές και Μαίες: Το μέλλον στην φροντίδα υγείας

Ανώτατο όριο μοριοδότησης 20 ΔΜΣΝΕ. Πιστοποιητικό Μοριοδότησης θα εκδοθεί ηλεκτρονικά στο «Profile Page» του κάθε μέλους του Συνδέσμου

Κόστος Συμμετοχής:
Νοσηλεύτριες/τες, Μαίες/υτες, Επισκέπτριες/πτες Υγείας και Φοιτητές: Δωρεάν
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας €110.00

Τονίζεται ότι Νοσηλεύτριες/τες Μαίες/ευτές Επισκέπτριες/πτες Υγείας που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύνδεσμο θα καταβάλουν αντίτιμο ως Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας.

The event is finished.

Date

11 - 13 Nov 2021
Expired!

Πληροφορίες

Δήλωση Συμμετοχής

Χώρος Διεξαγωγής

Διαδικτυακά
Πλατφόρμα ΖΟΟΜ
Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών

Διοργανωτής

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών
Δήλωση Συμμετοχής