Διαδικασία Αγγειακής Προσπέλασης – Φλεβοκέντηση και Αιμοληψία

The Classic Hotel: Rigenis 94, Nicosia

17/02/2024, 08:00 – 14:00

Διοργανωτής: Healthcare Training

Η Επιτροπή Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ έχει αξιολογήσει το συνέδριο για διαπίστευση με 5,5 Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.