ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (Monitoring) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΜΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαδικτυακό

Σάββατο 1η Ιουνίου 2024, 07:30 – 14:00 

Η εταιρεία Y.G. Health Care Training σας προσκαλεί στο Διαδικτυακό Μοριοδοτημένο με 5,5 ΔΜΣΝΕ Σεμινάριο, με θέμα ” ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (Monitoring) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΜΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  τηλ. επικοινωνίας 22264600.