Επιτροπής Αξιολόγησης Ερευνών

επιτροπη αξιολογησησ ερευνων
Κυριάκος Ανδρέου

PhD, MSc, BSc, RGN, Nursing Officer, Limassol General Hospital

koullis@primehome.com

Μαρία Παναγιώτου

MA, BSc, RGN, RM Nursing Officer, Limassol General Hospital

maria34@cytanet.com.cy

Άννα Χατζηιωάννου

PhD, MSc, BSc, Mental Health Nurse/ Psychotherapist, Harm Reduction Center – Nicosia

hatzioannou.a@hotmail.com