Τομείς

Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής

Ιστοσελίδα και Περιεχόμενο © 2017 ΠΑΣΥΝΜ.

Σχεδίαση και ανάπτυξη από την εταιρεία SCS Computer Lab

Διαβάστε Περισσότερα ....

Μαρία Φωκά

 
Μαρία Τριανταφύλλου

 
Ιωάννης Ταλιαδώρος

 
Ηράκλης Κυριακίδης

  
Θεόδωρος Βραχίμης

Πρόεδρος

 
Αντιπρόεδρος

 
Γραμματέας

 
Ταμίας

 
Μέλος

 

Μέλη

Ημερίδα Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
«Πρωτογενής Αγγειοπλαστική:Κυπριακή Πραγματικότητα.»


21 Ιουνίου 2014 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα Λευκωσία

6th EfCCNa Congress 2015

First Announcement


Expanding Horizons in Critical Care Nursing in Europe
The 6th EfCCNa Congress is going to be held on January 29-31, 2015 in Valencia, Spain. Online registration and abstract submission opens May 1st, 2014

Η ίδρυση του ΤΕΕΝ έχει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς και στόχους:

Ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών Νοσηλευτών σε θέματα και εξελίξεις στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική.

Προώθηση ερευνητικών εργασιών σε θέματα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής.

Συνεργασία με άλλους συναφείς συνδέσμους και τομείς για προαγωγή της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό

teen@cyna.org

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EuSEN ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

TEEN IS A FOUNDING MEMBER OF EuSEN SINCE THE 29TH OF OCTOBER 2011

2ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ TEEN

Πορίσματα 5ης Επιστημονικής Ημερίδας


"Ολιστική προσέγγιση στην επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική Βήματα – Οράματα - Πράξεις"

TEEN Newsletter - Download in PDF format

TEEN Participates at EFCCNA

User Name

Password

Lost Password & Log-In Help