Ειδικεύσεις

Toμέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής (ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ.)

Τα μέλη της τετραετίας 2012 – 2016  απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος 

 

Αντιπρόεδρος

 

Γραμματέας

 

Ταμίας

 

Μέλος

Χριστιάνα Κούτα


Δημήτρης Ιωάννου

 

Κυριακή Βαρνάβα

 

Μαρία Χαραλάμπους

 

Χρίστος  Ιωάννου

Ιστοσελίδα και Περιεχόμενο © 2017 ΠΑΣΥΝΜ.

Σχεδίαση και ανάπτυξη από την εταιρεία SCS Computer Lab

Διαβάστε Περισσότερα ....

Πρόεδρος

 
Αντιπρόεδρος

 
Γραμματέας

 
Ταμίας

 
Μέλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ

Ο Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής άρχισε τις εργασίες του τον Ιανουάριο του 2008 με εννέα εκλελεγμένα μέλη. Στον Τομέα κοινοτικής εκπροσωπούνται νοσηλευτές από την γενική και ψυχιατρική νοσηλευτική, επισκέπτριες υγείας και άτομα από τον τομέα της εκπαίδευσης με ειδικότητα στην κοινοτική νοσηλευτική. Όλα τα μέλη του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής  εργάζονται σε χώρους της κοινότητα όπως το σπίτι, το σχολείο, τα κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού.
 
Ο Τομέας περιλαμβάνει την άσκηση της κοινοτικής νοσηλευτικής στα πλαίσια της γενικής  νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας.  Μετά από συζήτηση και διάφορες εισηγήσεις, τα μέλη του Τομέα αποφάσισαν όπως χρησιμοποιούν την συντομογραφία ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. (Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής).

 

O TOKOINO είναι μέλος του International Home Care Nurses Organization

Έλενα Νικολαϊδου

 
Κώστας Γιαγκουλλής

 
Χριστιάνα Κυριάκου

 
Νίκος Φλουρής

 
Πέτρος Κούσιος

Τα μέλη της τετραετίας 2016 – 2020  απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος:

 

Αντιπρόεδρος:

 

Γραμματέας:

 

Ταμίας:

 

Μέλη:

Χριστιάνα Κούτα

 

Δημήτρης Ιωάννου

 

Μαρία Στυλιανού

 

Μαρία Χαραλάμπους

 

Παρασκευή Μάμα

 

Χρίστος Ιωάννου

 

Ζώγια Αντωνίου

Τα μέλη της διετίας 2010 – 2012  απαρτίζουν οι:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ

Τα μέλη της διετίας 2008 – 2010  απαρτίζουν οι:

 

Πρόεδρος:

 

Αντιπρόεδρος:

 

Γραμματέας:

 

Ταμίας:

 

Βοηθός Γραμματέας:

 

Βοηθός Ταμίας:


Μέλη: 

Χριστιάνα Κούτα


Κα Παρασκευή Μάμα

 

Κα Μαρία Αντωνιάδου

 

Κα Μαρία Χαραλάμπους

 

Κα Μαρία Στυλιανού

 

Κα Ζώγια Αντωνίου

 

Κος Δημήτρης Ιωάννου
 

Κος Χρίστος Ιωάννου
 

Κα Κυριακή Βαρνάβα

Σεμινάρια ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ.

User Name

Password

Lost Password & Log-In Help