ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστολή για οδηγίες διαχείρισης προσωπικού