ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟ «2020: ΕΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΑΙΑΣ»

Οδηγίες πρόσβασης στο σύστημα και επεξεργασίας δεδομένων