ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

Ανακοίνωση για το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄