ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΥΝΜ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΥΝΜ 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, Ώρα: 09:00 στην Αίθουσα Τύπου και Διαλέξεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας