ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Legislation and Regulation of midwifery practice in Cyprus_ICM to President of the Republic of Cyprus 17.7.20

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ