ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Επαρχιακών Επιτροπών.

Ανακοίνωση Επαρχιακές Επιτροπές 2020

Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας