ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Πρωτόκολλο για την Παρουσία των Γονέων κατά τη Διενέργεια Ιατρικών Πράξεων σε Ανήλικα Τέκνα