ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2011

Στις  19  και  20  Νοεμβρίου  2011,  διεξήχθη  με πρωτοβουλία  του Συνδέσμου  Καθηγητών Επαγγελματικού  Προσανατολισμού,  η ετήσια έκθεση επαγγελμάτων  – Σταδιοδρομία  2011. Έλαβε χώρα στη Λευκωσία,  στα Κεντρικά Γραφεία  της Τράπεζας  Κύπρου, με την ευγενή χορηγία του τραπεζικού ιδρύματος.

Ο    Παγκύπριος    Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών έλαβε μέρος στην έκθεση επαγγελμάτων με τρεις   αντιπρόσωπους,   Ιωάννη Λεοντίου, Γεωργία Γεωργίου, Μαρία Παναγιώτου και τις δύο ημέρες διεξαγωγής.  Πολλοί μαθητές προσέγγισαν τους εκπροσώπους του συνδέσμου   ζητώντας      πληροφορίες που αφορούσαν στις εργασίες του Επαγγελματικού   Συνδέσμου,   σε   ότι αφορά στο επάγγελμα του Νοσηλευτή και της Μαίας, την επαγγελματική αποκατάσταση, προσφορά και ζήτηση, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξηΣτην έκθεση Σταδιοδρομία 2011, συμμετείχαν  πέραν  των  60 επαγγελματικών συνδέσμων και την επισκέφτηκαν πέραν των 2000 ενδιαφερομένων μαθητών και γονέων. Την έναρξη των εργασιών τέλεσε ο Έντιμος Υπουργός   Παιδείας   Γιώργος Δημοσθένους.  Ο  ΠΑΣΥΝΜ  προσβλέπει σε μελλοντική συνεργασία με τον Συνδέσμου Καθηγητών Επαγγελματικού Προσανατολισμού    και   συμμετοχή    του στην ετήσια έκθεση επαγγελμάτων – Σταδιοδρομία.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2011. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).