ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ OΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Οδηγίες προς Προσωπικούς Ιατρούς για διαχείριση ασθενών με υποψία ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από κορωνοϊό (COVID-19) που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1_Πρωτόκολλο αποδέσμευσης ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από COVID-19_0324

COVID case definition and lab test criteria 0324

Algorithm 1_COVID19 Primary care Algorithm_Primary Care Provider_0324

Algorithm 2_COVID19 Primary care Algorithm_Public Health Clinic_0324

Algorithm 3_COVID19 Algorithm_Hospital_0324

Algorithm 4_COVID19 Algorithm_Hospital Inpatient testing_0324

COVID19 Primary care Algorithm_Discharge