ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Welcome from CyNMA

Ομιλία Ιωάννη Λεοντίου

Ομιλία από την πρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού Σύνδεσμού Νοσηλευτών

Ομιλία από την Grete Kristensen

Ομιλία από την Hiroko Minami

Παρουσίαση από τον ΠΑΣΥΝΜ

Παρουσίαση από τον ΕΣΝΕ

Παρουσίαση από το ICN

Welcome from CyNMA

Ομιλία Ιωάννη Λεοντίου

Ομιλία από την πρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού Σύνδεσμού Νοσηλευτών

Ομιλία από την Grete Kristensen

Ομιλία από την Hiroko Minami

Παρουσίαση από τον ΠΑΣΥΝΜ

Παρουσίαση από τον ΕΣΝΕ

Παρουσίαση από το ICN