ΕΡΕΥΝΑ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (SELF-REGULATION) ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19»

«ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (SELF-REGULATION) ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19»

«Καλείστε να συμμετάσχετε σε μία επιστημονική έρευνα του Εργαστηρίου Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών με τίτλο «Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και αυτοδιαχείριση (self-regulation) στους/στις επαγγελματίες υγείας κατά την πανδημία COVID-19». Εάν είστε επαγγελματίας υγείας που εμπίπτει στις εξής κατηγορίες: ιατρός, νοσηλευτής/τρια, ή άλλος επαγγελματίας υγείας, τότε θα εκτιμούσαμε τη συμβολή σας. Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://redcap.ucy.ac.cy/surveys/?s=JXC7RD9PEN για να μάθετε περισσότερα για την έρευνα και να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη ερευνήτρια Δρ Θεοδώρα Φτεροπουλλή στο τηλ 99743535 ή στο e-mail: theodora.fteropoulli@gmail.com. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.»