ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ αρχίζει σήμερα, 1η Ιουλίου 2012. Παρά το γεγονός ότι με τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά σημαντικές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, η Κύπρος βάζει την υγεία στην πολιτική ατζέντα της, με κύρια θέματα: τη δωρεά οργάνων, τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία, την υγιή γήρανση και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της υγείας (Συμβούλιο EPSCO 10 – 13 Ιούλιου 2012 & Υπουργική Διάσκεψη για την Ενεργό Γήρανση – 10 Δεκεμβρίου 2012).

Το δεύτερο είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) όσο και για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και πιστεύουμε ότι θα εστιάσει στις οικονομικές πιέσεις των συστημάτων υγείας και για το πώς οι καινοτόμες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Σε συνάρτηση με τη σημασία της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στις δυνατότητες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των καινοτόμων διεπιστημονικών προτύπων για τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων που αποτελούν το κλειδί για να προχωρήσουμε μπροστά και να εμφυσήσουμε στους πολίτες την αίσθηση της ασφάλειας. Η οικονομική κρίση δεν μπορεί να μας παρασύρει σε μια κρίση για την υγεία. Εκτός από τις προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, ο ΠΑΣΥΝΜ μαζί με το EFN θα παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της Οδηγίας 2005/36ΕΚ του Συμβουλίου. Δεν αναμένεται μια συμφωνία σχετικά με αυτή τη νομοθετική πρόταση κατά τη διάρκεια της θητείας της Κύπρου όμως, η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ σίγουρα θα συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας που να παρέχεται από κατάλληλο εργατικό δυναμικό του Τομέα της Υγείας, ελευθέρα διακινούμενου στην ΕΕ.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες για επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας:

  1.  Μέσω μελών του που ανταποκρίθηκαν στο κοινό κάλεσμα του ΔΣ του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και του ΠΑΣΥΝΜ για εθελοντική συμμετοχή στη στελέχωση των Ιατρείων και των εκδηλώσεων που θα καλυφθούν από την Ομάδα Άμεσης Περίθαλψης του Υπουργείου Υγείας.
  2. Μέσω της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών κατά τη συνάντηση των Διευθυντών Νοσηλευτικής στις 9-10 Οκτωβρίου, 2012.
  3. Μέσω της εκδήλωσης προς τους εκπροσώπους Διευθυντές Νοσηλευτικής των χωρών της ΕΕ στις 8 Οκτωβρίου του 2012.

Οι Νοσηλευτές της Κύπρου είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, στις προσδοκίες και στους στόχους που έχουν τεθεί για επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας. Θα συνεχίσουν να συμβάλουν εποικοδομητικά για το καλό της Υγείας των πολιτών της Κύπρου μας αλλά και της ΕΕ.