ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ SARS-CΟV-2