ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Ανακοίνωση για την σύσταση Εθνικής Επιτροπής Φυματίωσης για την Εφαρμογή Προγράμματος Διενέργειας Mantoux Test