ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 16, εδάφιο 5 των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων, (1988-2015) προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου στις πιο κάτω  Τακτικές  Επαρχιακές  Συνελεύσεις

Επαρχία

Ημερομηνία & Ώρα Χώρος διεξαγωγής

Επαρχιακή Συνέλευση

Αμμοχώστου

8 Ιανουαρίου 2016
09:00

Αμφιθέατρο Γ. Ν. Αμμοχώστου

Επαρχιακή Συνέλευση

Λάρνακας

8 Ιανουαρίου 2016
15:00

Βιβλιοθήκη ΝΑΜ ΙΙΙ Λάρνακας

Επαρχιακή Συνέλευση

Πάφου

15 Ιανουαρίου 2016
09:00

Αμφιθέατρο Γ. Ν. Πάφου

Επαρχιακή Συνέλευση

 

Λεμεσού

15 Ιανουαρίου 2016
15:00

Αίθουσα Διαλέξεων Γ. Ν. Λεμεσού

Επαρχιακή Συνέλευση
Λευκωσίας και Τακτική
Γενική Συνέλευση
26 Ιανουαρίου 2016
09:00

Αίθουσα Τύπου και Διαλέξεων

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Η ημερήσια διάταξη των πιο πάνω Τακτικών Επαρχιακών Συνελεύσεων περιλαμβάνει :

  1. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΝΜ
  2. Λογοδοσία της απερχόμενης Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΥΝΜ
  3. Διάφορα θέματα που ενδεχομένως να εγγραφούν στην εκάστοτε Επαρχιακή Συνέλευση
  4. Εκλογή τριμελούς Επαρχιακής  Εφορευτικής  Επιτροπής  για  την  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που προγραμματίζεται στις 26 Ιανουαρίου 2016.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ενδιαφερόμενα μέλη για την εγγραφή θέματος προς συζήτηση στην οικεία Επαρχιακή Συνέλευση, παρακαλούνται όπως παραδώσουν γραπτώς και ενυπογράφως το θέμα στον Πρόεδρο της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής, το αργότερο 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή της οικείας Επαρχιακής Συνέλευσης.